Navigace ostrovyvcr.wz.cz/Vltava/Ostrov sv. Kiliána

Ostrov sv.Kiliána

Lokace: 49°52.820 014°23.440
Kóta ostrova: 206 m.n.m.
Velikost ostrova: 32 346 m2
Kraj: Středočeský

Ostrov sv. Kiliána se nachází na vodní nádrži Vrané. Nachází se na říčním kilometru 81,8 (říční kilometr se měří o soutoku či ústí řeky,v tomto případě od Mělníku) u obce Davle kde se Vltava setkává se Sázavou.Ostrov je zajímavý, protože jsou pozůstatky Ostrovního kláštera. Ostrovní Klášter Boleslav II. V 10. století dal vybudovat klášter komplex. Původní klášter byl nejspíš dřevěný.Stavba stála v místech mladšího románského chrámu.V roce 1137 klášter vyhořel.Brzy nato začala nových tentokrát kamenný budov.Vznikla románská Bazilika se třemi apsidami(apsida je půlkruhová či podkovovitá oltářní nika zaklenutá konchou, vzniklá v římské antické architektuře a používaná především v románské a románsko-gotické architektuře),k východnímu závěru přistavěno trojlodí a dvojvěžové průčelí. Tato stavba byla roku 1278 vypleněna Branibory, kteří zde zůstali po dobu 6 týdnů. O ničivosti jejich chování vypovídá, že když byl zpustošený a opuštěný klášter. Klášter byl nakonec obnoven znovu benediktiny, ale během následujícího století byl znovu vydrancován (roku 1381), v roce 1403 vyhořel a během husitských válek byl opět vydrancován. Poslední mniši odešli roku 1517.

V roce 1933-1934 byl výzkum ostrova,asi z obavy že zvednutí hladiny Vltavy v důsledku vybudování Vranské přehrady zatopí ostrov,to se naštěstí nestalo.

Navigace ostrovyvcr.wz.cz/Vltava/Ostrov sv. Kiliána